Đồ Sát 2: Vạn người PK for PC and MAC

Phần I hay ko biết phần II thế nào

How to use Đồ Sát 2: Vạn người PK for PC and MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type Đồ Sát 2: Vạn người PK in Search bar and install it.
Now you can use Đồ Sát 2: Vạn người PK on your PC or MAC.


Hieu ung game chua dep Game thuong thoi

really nice game! love this kind of game!nice one!

Nhìn cái translation của description là biết game có đầu tư vl rồi


Đồ Sát 2, MMORPG Võ Hiệp 2016, là game di động nhập vai ma ảo. PK tức thời, Vạn người Công Thành, Tung hoành Chiến trường! Thần khí thần giáp cực kỳ hoa lệ, kỹ năng đẹp mắt đem đến những cuộc chiến hết sức kích thích. Cuộc chiến Vương Thành, Quân lâm Thiên hạ, […]


Screenshots

Price Free
App Size MB
Instalations 100,000 - 500,000
Score 4.0
Developer Paramida
Link

We don't provide APK download for Đồ Sát 2: Vạn người PK but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *