Who is? เกมส์ปริศนาคุณคือใคร? for PC and MAC

How to use Who is? เกมส์ปริศนาคุณคือใคร? for PC and MAC

You can run all Android games and applications on your PC or MAC computer. Using a free software called Bluestacks, you don't need to purchase anything but games or applications it self if it isn't free.

  • Download Bluestacks from this link.
  • Install BlueStacks from installation file with following the on-screen instructions.
  • Once Bluestacks is installed add your Google account in it.
  • Type Who is? เกมส์ปริศนาคุณคือใคร? in Search bar and install it.
Now you can use Who is? เกมส์ปริศนาคุณคือใคร? on your PC or MAC.เกมส์ปริศนาทายตัวตน เล่นง่าย ลุ้นสนุก รับของรางวัล Who is? ให้คุณเลือกโจทย์แล้วทายตัวตนของปริศนาที่เป็นคนจริงๆในโลกทั้ง 9 คนให้ถูกต้อง คุณสามารถอัพโหลดตัวตนของคุณขึ้นไปในเกมส์ได้ เตรียมสายตาอันเฉียบคมของคุณให้พร้อม แล้วเปิดเผยตัวตนเขาเหล่านั้นให้ได้ เมื่อคะแนนของคุณอยู่ในชาร์ต Top 10 ประจำสัปดาห์ คุณจะได้รับของรางวัลมากมายจากแอพฯ Getztar อีกด้วย


Screenshots

Price Free
App Size MB
Instalations 10,000 - 50,000
Score 4.0
Developer Shura Apps
Link

We don't provide APK download for Who is? เกมส์ปริศนาคุณคือใคร? but, you can download from Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *